Šta reba razumeti u vezi POSTA

Telo je živi sklop milijarde živih ćelija. Svaka ta ćelija svojom veličinom prekriva vrh igle, a predstavlja malu autonomnu pokrajnu čiji kompleksan sistem i besprekidni rad ne možemo ni da zamislimo.

Stručno objašnjeno: svaka ćelija sadrži mnoštvo mitohondrija za pretvaranje glukoze u ATP (adenozintrifosfat).
Slikovito objašnjeno: svaka ćelija sadrži mnošto fabrika za pretvaranje šećera u energiju.

Ćelije su, kako smo rekli, žive i svaka ima urođenu bezgraničnu inteligenciju za očuvanje tela i samo jednu težnju: da što bolje služi svom gospodaru. A taj gospodar za ćelije vašeg tela ste VI: Koju god naredbu da iznesete, ćelije poslušno usmeravaju stvorenu energiju ka izvršenju vaše naredbe.

Na primer, ako poželite da bacite loptu, sve ćelije vašeg tela poslušno preusmeravaju energiju na pokrete tela za bacanje lopte.

Ako poželite da uradite matematički zadatak, sve ćelije vašeg tela šalju energiju za izvršenje kognitivnih funkcija kako bi uspešno uradili računjanje.

Ako stavite bilo koji izvor kalorija u digestivni sistem, sve ćelije vašeg tela usmeravaju energiju na varenje, asimilaciju i eliminaciju.

Kad god ne zadajete naredbe, vaše ćelije nastavljaju lojalno da rade na najvažnijem, a to je besprekidno usmeravanje energije na samočišćenje i samolečenje tela.

Dakle, što manje naredbi od vas, to više vremena i prostora i neupotrebljene energije za samočišćenje i samolečenje tela.

I obrnuto, što više naredbi od vas, to vaše ćelije imaju manje vremena, prostora i energije za samočišćenje i samolečenje.

Da se vratimo za čas na primere od gore:

 • bacanje lopte
 • računanje
 • varenje

I sada ćemo razvrstati te primere u grupe u kojima se mogu naći slični primeri za svaku grupu:

 • fizička aktivnost
 • kognitivna aktivnost
 • fiziološka aktivnost

Dakle, sve aktivnosti tela, odnosno sve naredbe koje zadajemo telu, mogu da se svrstaju u gore tri nabrojane grupe.

Post znači ODMARANJE na svim nivoima i sprovodi se apstinencijom od aktivnosti, odnosno upražnjavnjem onoga što je suprotno od aktivnosti za datu grupu:

 • fizički post = SPAVANJE/ ODMARANJE/ LEŽANJE
 • kognitivni/ psihički post – MEDITITIVNO STANJE, NEPROCESOVANJE MISLI I DOPUŠTANJE SAGLEDAVANJE OSEĆANJA KOJA ISPLIVAJU KAO DA IH GLEDAMO SA STRANE
 • fiziološki post – NEUNOŠENJE IČEGA U DIGESTIVNI SISTEM SEM VODE (jer voda nema kalorije, te ne pokreće digestivni sistem na rad, a neophodna je za funkcije tela kroz koje se telo čisti i leči;

Kada je pravo vreme za post, odnosno odmaranje? 

Kada telo traži, a traži onda kada pokazuje znake umora, malaksalosti i povišene temperature.

Zašto telo traži post, odnosno odmaranje?

Kao što smo rekli, telo se uvek trudi da besprekidno služi svom gospodaru, ali kada gospodar pretera sa svojim naredbama telo više ne može da postigne sve da odradi i traži samo malo razumevanja i strpljenja da počisti šta je sve već nagimilano u telu.

Povišena temperatura je jedna od najinteligentnijih funkcija tela – alarm kojim telo pokazuje da je došlo do prezasićenosti toksina u telu i da je neophodan odmor.

Rad ćelija tokom spavanja

Kada spavamo, naše vredne ćelije i dalje bezumorno rade. Tokom spavanja imaju bolje uslove za rad, jer u nedostatku fizičkih, kogntivnih i fizioloških naredbni, mogu da usmere energiju na samoočišćenje i samolečenje.

Procesovanje hrane oduzima mnogo energije, te tako manje ostane za samćišćenje i samolečenje.
Često zahtevanje rada digestivnog sistema, znači oduzimanje prilike za samočišćenje i samolečenje. I obrnuto: ređe zahtevanje rada digestivnog sistema znači više prilike za samočišćenje i samolečenje.

Bilo koji izvor kalorija – sokovi, voće, povrće – aktiviraju digestivni sistem na rad. Reći da neko posti na narandžama, na primer, je isto što i reći da neko odmara sporim trčanjem. Jer… iako procesovanje narandži zahteva manje energije od procesovanje mesa, sporo trčanje zahteva manje energje od šprinteva, ni jedno ni drugo nije ODMARANJE.

Najveći luksuz današnjice

Dozvoliti telu apslotno odmaranje kada i gde ono zatraži, bez obzira na vreme i mesto.

Sirova ishrana naspram posta

Što je ishrana jednostavnija, bogatija vodom i što bliža svom prirodnom obliku, to manje energije odlazi na procesovanje hrane, a više na samočišćenje i samolečenje. Dakle, radi se o stepenu učinkovitosti: ishrana neobrađenim voćem i povrćem ostavlja više prilike da ćelije usmere energiju na samočićenje i samolečenje, a odmor digestivnog sistema uz fizički i psihički odmor, pruža još više prilike.

Šta nije post?

Sve što remeti odmaranje:

 • nejednje uz fizičku aktivnot,
 • ležanje uz razmišljanje o brigama,
 • unos bilo kakvog izvora kalorija,
 • naprezanje očiju nad ekranom kompjutera ili telefona;

Zašto je voda izuzetno bitna da se unosi tokom odmaranja?

Zato što je voda element koji telo koristi da stvara mehanizme za čišćenje, a ti mehanizmi su: sluz, sekret, kožni simptomi…

Koliko vode piti tokom posta?

Dovoljno da se urinira oko 10 puta u toku 24č.

Kako se pije voda?

U gutljajima po potrebi.

Koji su znaci čišćenja tokom posta?

To su: beličasta skrama na jeziku, zadah, eliminacija iz creva nakon par dana ili čak nedelja neunošenja ikakve hrane.

Svi ovi simptomi nestaju kada telo završi sa čišćenjem.

Razlika između posta i gladovanja

Post NIJE gladovanje, jer telo nastavlja da jede tokom odmaranja, konzumirajući sve skaldištene nepotrebne zalihe. Ukoliko one sadrže toksine, toksini idu u krvotok i oseća se njihovo negativno dejstvo: vrtoglavica/ mučnina. Znati ih tečno interpretirati je od izuzetne važnosti, jer to razumevanje omgućava da se samopouzdano nastavi sa postom.

Kada više nema nepotrebnih zaliha, neophodno je uvesti hranu jer u suprotnom telo počinje konzumirati svoje vitalne organe, što se naziva GLADOVANJE i ima letalni efekat.

Uvođenje hrane

Prva tri dana hrana se postepeno unodi , na svakih dva sata po parče lubenice ili neke slične hrane sa visokim sadržajem vode. Trećeg dana može polako da se uvede i drugo voće i povrće, zajedno sa vežbanjem.

Naravno, ishrana i način života koji se usvoje i primenjuju nakon resetovanja tela putem posta, igraju odlučujuću ulogu na razultate i zdravlje.

Close Menu
Health Glows