LEKCIJA 7

Uporedna anatomija kao vodič

Uporedna anatomija je nauka koja ukazuje na anatomske sličnosti između različitih vrsta. Anatomske sličnosti među različitim vrstama ukazuju i na sličnosti u ishranama među datim vrstama. Što više sličnosti u građi tela, to je i više sličnosti u optimalnim ishranama datih vrsta.

Ljudska građa je vrlo slična građi bonobo majmuna i šimpanzi. Sa bonobo majmunima delimo čak 99,6% gena. (1)

I bonono majmuni i šimpanze hrane se voćem, mladim zelenišem, u manjoj meri semenkama i orašastim plodovima, i po kojim insektom. Kao što smo spomenuli ranije, meso životinja takođe čini deo njihove ishrane, ali svega 1-3% ukupnih kalorija. (2)

Da li imamo još neki sličan vodič?
Naravno! U pitanju je vrlo lepa tema koja sledi.

______
Reference: 

(1) https://www.sciencemag.org/news/2012/06/bonobos-join-chimps-closest-human-relatives

(2) https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/how-to-eat-like-a-chimpanzee/