Da li su popularni smutiji zaista idealni oblik obroka, ili ipak mogu i treba da se poboljšaju?