Naizmenični post je odmor od hrane između obroka, dakle vreme kada se između obroka na konzumira ništa sem vode. Posebno bih izdvojila sledeće koristi ove prakse:  

  • Odmoreni mišići digestivnog trakta imaju bolju sposobnost kontrakcije, dakle vršenja peristaltike
  • Varenje i eliminacija su efikasniji
  • Zubi su ređe izloženi mogućstvu ostataka hrane na zubnoj površini
  • Oseti se prava glad i više se uživa u obroku; 
  • Izgradi se i praktikuje se prisutnost pri obroku
  • Ostaje više vremena za ostale aktivnosti u danu; 
  • Lakše i efikasnije se vežba kada digestivni sistem ne radi prekovremeno; 

​Nadam se da su vam ove informacije korisne. Ako jesu, molim vas da prosledite ovaj blog post. Da li praktikujete odmor od hrane između obroka ili ne? Ostavite odgovore u polju za komentare. 

Voćno-zeleni pozdravi,
Marina

Leave a Reply